Tietoa toimialasta

Tietoa lainsäädännöstä

Joukkoliikenteen järjestämistä koskevat lait säädetään suurelta osin EU:ssa. Paikallisliikenneliitto seuraa eurooppalaisen lainsäädännön valmistelua UITP:n EU-komiteassa (EUC).

Liikennepalveluita järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen, kansallisen erityisalojen hankintalain ja muiden julkisen rahan käyttöä ja julkista toimintaa säätelevien kansallisten lakien mukaan……

Sopimusliikenne

Paikallisliikenneliiton jäsenten joukkoliikennepalvelut järjestetään valtaosin hankkimalla ne yksityisiltä yrityksiltä kilpailuttamalla kuten palvelusopimusasetus ja hankintalainsäädäntö edellyttää. Työskentelemme Paikallisliikenneliitossa sopimusten kannustavuuden, sopimusyhteistyön ja liikenteen tilaajien hankintaosaamisen kehittämiseksi.

Joukkoliikenteen kilpailuttamisen päätavoitteena on hyvän joukkoliikennepalvelun tarjoaminen kohtuullisin kustannuksin….

Sopimuslistaus

Lisää “EmbedPress” block, Google Sheetsistä File -> Share -> Publish to web, kopioi linkki ja liitä EmbedPress lohkon tekstikenttään. Ei tue Microsoftin vastaavia, useimmat liitännäiset tukevat Google Sheets. Päivittyy sivun latautuessa.

Excel embed (virallinen)

Print Friendly, PDF & Email