Vuosi 2016 oli kaupunkijoukkoliikenteen paras vuosi ikinä!

Joukkoliikenteen matkustuksen kasvu oli parasta vuosikymmeniin monilla kaupunkiseuduilla. Matkustus suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa lisääntyi noin 15,3 miljoonalla matkalla. Suhteellisesti parasta kasvu oli Kuopion ja Oulun kaupunkiseuduilla, joissa molemmissa matkamäärät lisääntyivät 14 %. Jyväskylässä matkamäärän kasvua oli 11 %.

Palvelukokonaisuuden kehittäminen on tuonut tuloksia

Suurin yhteinen selittäjä matkustuksen kasvulle on kaupunkiseuduilla toteutetut yhtenäiset lippujärjestelmät ja entistä edullisemmat lipputuotteet. Jokaiselta seudulta löytyy myös omia kasvutekijöitä, kuten esimerkiksi Kuopiossa joukkoliikenteen kanssa hyvin yhteensopiva maankäyttö on tuonut Saaristokaupungista eniten uusia bussimatkoja.

Kaupunkiseudut ovat yhtenäistä työssäkäynti- ja opiskelualuetta, joiden liikennejärjestelmää ja liikkumispalveluja kannattaa suunnitella kokonaisuutena. Edellisen joukkoliikennelain muutoksen yhteydessä monilla kaupunkiseuduilla sovittiin seudullisesta joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta. Kaupungit ovat tehneet yhteistyökumppaniensa kanssa määrätietoista kehittämistyötä joukkoliikenteen palvelutason, yhtenäisen lippujärjestelmän, lippujen hinnoittelun, lippujen ostamisen helppouden, matkustajien tiedonsaannin ja markkinoinnin kehittämiseksi.

Matkamäärät 2016

Matkamäärän kasvusta 12,4 miljoonaa matkaa tehtiin Suomen suurimmilla joukkoliikennekaupunkiseuduilla. HSL:n matkustuksen kasvua oli 2,4 % eli noin 8,6 miljoonaa matkaa, Tampereen seudun Nyssen kyydissä kasvua oli 6,6 % eli 2,4 miljoonaa matkaa ja Turun Fölillä kasvua oli 5,6 % eli noin 1,4 miljoonaa matkaa.

Keskisuurissa kaupungeissa suhteellisesti ja eniten matkustajamääriään kasvattivat Oulu +14 % eli melkein miljoona lisämatkaa ja Kuopio +14 % eli 0,8 milj. lisämatkaa. Jyväskylässä matkustus kasvoi 9 %, Lahdessa 6 %, Joensuussa 5 % ja Lappeenrannassa 5 %.

Vuotuiset matkamäärät 2016:

HSL 367,2 miljoonaa matkaa
Nysse 36,9 miljoonaa matkaa
Föli 25,7 miljoonaa matkaa
Oulun joukkoliikenteessä 8,1 miljoonaa matkaa
Kuopion seudun joukkoliikenteessä 6,0 miljoonaa matkaa
Jyväskylän Linkki -liikenteessä 6,7 miljoonaa matkaa ja
Lahden LSL -liikenteessä 7,1 miljoonaa matkaa
Joensuun seudun joukkoliikenne 2,1 miljoonaa matkaa.
Lappeenranta 1,6 miljoonaa matkaa.

Paikallisliikenneliiton jäsenyhteisöjen järjestämässä joukkoliikenteessä kuljetettiin vuonna 2016 yhteensä 460 miljoonaa matkustajaa, joka on yli 80 % Suomen maajoukkoliikenteen matkoista.

Asiakkaita kuunnellen

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti HSL:n, Turun, Tampereen ja Jyväskylän joukkoliikenteessä ja sopimusyrittäjien hyvä suoriutuminen palkitaan bonuksilla. Oulu ja Kuopio aloittavat seuraavaksi säännöllisen asiakastyytyväisyyden mittaamisen.

Jyväskylä on perustanut kevään 2016 aikana 30-henkisen asiakasraadin, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Raatilaiset ovat eri-ikäisiä, joukkoliikennettä aktiivisesti käyttäviä ja sen kehittämisestä kiinnostuneita jyväskyläläisiä, laukaalaisia ja muuramelaisia. Raadin kokoontumisissa tarkastellaan ajankohtaisia teemoja, joukkoliikenteen laatuun ja kehittämiseen liittyviä asioita.

Joukkoliikenteen kaltaisessa palvelussa saadaan paljon päivittäistä palautetta ja evästystä palvelun kehittämiseen. Esimerkiksi HSL:n vuosittain asiakaspalautemäärä on lähes 60 000. HSL kehittää palautejärjestelmiään kokeilemalla pikapalautetta linjoilla 90 ja 96, jossa matkustajat voivat ilmoittaa matkapuhelimellaan vioista, kiitoksista ja kehittämisideoista käyttämällä linja-autoissa olevien tarrojen linkkejä (NFC tarra, QR koodi ja annettu nettiosoite).

Suurimmat joukkoliikennekaupungit sähköistävät joukkoliikennettään

Suurimmat kaupungit ovat alkaneet kokeilla ja käyttöönottaa sähköbussiliikennettä. Tavoitteena on, että HSL-alueella liikennöi vuonna 2025 noin 400 täyssähköbussia, mikä on 30 % HSL-alueen bussikalustosta. Lisäksi liikenteessä on noin 250 hybridi- tai plug-in-hybridibussia. Espoon kaupungin ja HSL:n tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Espoon kaupunkiradan ja metron liityntäliikenne hoidetaan sähköbusseilla.

Turussa tavoitteena on sähköistää bussilinjoja sitä mukaa, kun linjojen sopimukset päättyvät ja linjat tulevat kilpailutukseen. Vision mukaan vuonna 2030 Turun kaupungin sisäisessä liikenteessä käytetystä bussikalustosta 50 % on sähköistetty. Tämä tarkoittaisi noin 100 sähköbussia vuonna 2030.

Raitiotiehanke on merkittävin lähivuosien joukkoliikennejärjestelmän kehittämishankeTampereella. Suunnittelu jatkuu ja rakennustyöt on aloitettu ja etenevät siten, että liikenne alkaisi kesällä 2021. Tulevan raitiotien liityntälinjastot on suunniteltu liikennöitävän sähköbusseilla ja muutenkin sähköistä kalustoa lisätään merkittävästi sitä mukaa kun sähköbussikokeilusta saadaan myönteisiä tuloksia.

Opitaan ja kehitetään yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa

Helsinki on valittu mukaan kansainväliseen hankkeeseen, jossa suurkaupungit valmistautuvat robottiautojen käyttöönottoon. Helsingin lisäksi hankkeeseen osallistuvat Euroopasta Lontoo ja Pariisi, Yhdysvalloista Austin, Los Angeles, Nashville ja Washington DC sekä Sao Paolo, Buenos Aires ja Tel Aviv. HSL:ää kiinnostaa erityisesti se, miten robottibussit saadaan parhaimmalla tavalla integroitua joukkoliikennepalveluihin. Liikennejärjestelmän kannalta olisi esimerkiksi mielenkiintoista selvittää, voisivatko robottibussit tarjota tiheällä vuorovälillä liityntäliikennettä runkolinjoille.

Turku on valittu EU:n CIVITAS-ohjelmaan, jossa muun muassa kehitetään kaupungin keskustaa yhteiskäyttöisillä palveluilla, mm. MaaS (Mobility as a Service). Muut osallistujakaupungit ovat Madrid, Tukholma, München ja Ruse.

 

 


Uutiskirje 22.2.2017

Print Friendly, PDF & Email