Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolitus vuoteen 2030 mennessä on mahdollista – tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi

Juuri julkaistu tiekartta vähähiiliseen liikenteeseen osoittaa, että tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä on mahdollista saavuttaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi on panostettava uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, vauhditettava autokannan uusiutumista, kehitettävä joukkoliikennettä ja muita kestäviä liikennepalveluita, edistettävä logistiikan digitalisaatiota ja parannettava liikenneinfrastruktuuria.

Tulevaisuudessa autokannan kierto on nykyistä nopeampaa, yli kolmannes liikenteestä kulkee biopolttoaineilla tai muilla hiilineutraaleilla käyttövoimilla ja digitaaliset ratkaisut optimoivat liikennettä ja logistiikkaa mahdollisimman tehokkaaksi. Muun muassa näitä päästövähennyskeinoja esittää toimialan Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta.

Tiekartan mukaan liikenteen päästöjen vähentäminen 51 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 59 prosentilla vuoteen 2035 mennessä on mahdollista määrätietoisilla toimenpiteillä. Liikenteen ja logistiikan toimialat ovat sitoutuneet työskentelemään tiekartan päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoite on kunnianhimoinen. Nykykehityksellä ilman lisätoimenpiteitä liikenteen kasvihuonepäästöt putoavat noin 37 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta, selviää tuoreesta liikenne- ja viestintäministeriön ennusteesta. Liikenteen päästöt ovat noin viidenneksen Suomen päästöistä, ja alan päästövähennysten rooli on merkittävä.

Tiekartan ovat toteuttaneet yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Paikallisliikenneliitto, Linja-autoliitto ja Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland. Yhdessä organisaatiot edustavat merkittävää osaa Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen toimialasta. Työ on tehty yhdessä Afry / Pöyry Management Consultingin kanssa. Tiekartta kattaa kotimaan tie-, vesi- ja raideliikenteen. Tiekartassa puolitustavoite saavutetaan ilman päästökompensaatioita.

 

Infolaatikko: Tiekartta lyhyinä faktoina

  • Suomessa hallitus on asettanut tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.
  • Tiekartassa tavoite saavutetaan: tiekartan päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä ovat 51 prosenttia vuoden 2005 tasoon nähden.
  • Vuosina 2005–2018 kotimaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet noin 10 prosentilla.
  • Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta liittyy Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattuun työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan toimialojen tiekarttatyöhön, jossa eri toimialat laativat linjauksiaan Suomen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035.
  • Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jossa etsitään keinoja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen tiekartan tavoitteena on tukea ja täydentää myös tätä ministeriön työtä.

 

Lue koko tiedote Palvelualojen työnantajien sivulta — Tiivistelmä tiekartasta — Koko raportti

Paikallisliikenneliitto edusti liittojen yhteisessä päästövähennystarkastelussa kaupunkien joukkoliikennettä

Pidämme työssäkäynnin rattaita pyörimässä kaupunkiseuduilla ja olemme tietenkin iloisia, että joukkoliikenne on elinkeinoelämälle tärkeää ja pääsimme työskentelyyn mukaan.” toteaa Minna Soininen.

”Kaupunkien kestävien liikennejärjestelmien kehittämisessä tavoitellaan merkittäviä parannuksia liikkujille, ja sitä kautta vaikutusta päästövähennyksiin LVM perusennustetta määrätietoisemmin toimin.” Minna Soininen jatkaa.

Suurimmilla kaupunkiseuduilla MAL-sopimukset ovat tärkein valtion ja kaupunkien yhteinen työkalu ohjata kaupunkikehitystä kestävästi ja rahoittaa joukkoliikenteen infrahankkeita.

Kaupunkijoukkoliikenneviranomaiset ostavat joukkoliikennepalveluja suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa yrityksiltä julkisten hankintojen kilpailun kautta noin 720 miljoonaa eurolla vuodessa. Valtiontuki palveluille on noin 3 %. Tätä palvelukehitystä valtio voi olla vauhdittamassa lisäämällä osuuttaan. Uusille kaupunkiseutujen asukkaille kehitetään palvelutarjontaa ja olemassa olevaan palveluun lisää kilpailukykyä, ja leikataan henkilöautoliikenteen kasvupainetta.

Joukkoliikenteen vaikutuksissa päästökehitykseen kaupunkijoukkoliikenteen kaluston muita toimialoja nopeampi käyttövoimamuutos sisältyy jo LVM:n perusennusteeseen.

”Kaupunkijoukkoliikenteen kalusto kulkee etujoukoissa käyttövoimamuutoksessa, jo ennen EU:n julkisia hankintoja puhtaaseen kalustoon velvoittavaa lakia. Vuonna 2030 arviolta 98 % ajetaan direktiivin mukaisilla puhtailla ajoneuvoilla, sähköllä 43 %.”

Tätä hyvin käyntiin lähtenyttä kehitystä voidaan Paikallisliikenneliiton näkemyksen mukaan auttaa siten, että puhtaan kaluston direktiivin kansallisessa toimeenpanossa katsotaan toteutumaa kaupunkibussikaluston osalta kokonaisuutena. On toimialan, viranomaisten ja yritysten etu, että jatkossakin kaupungit voivat halutessaan toteuttaa hankintoja jättämällä teknologiavalinnan liikennöitsijöille

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, Palvelualojen työnantajat Palta,
puh. +358 50 521 2907, [email protected]
Toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto, puh +358 400 606 750, [email protected]
Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh. +358 50 349 2259, [email protected]
Toiminnanjohtaja Minna Soininen, Suomen Paikallisliikenneliitto ry, puh. +358 50 4344514, [email protected]
Toimitusjohtaja Petri Laitinen,Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, puh. +358 40 588 1071, [email protected]
Ohjelmajohtaja Laura Eiro, ITS Finland ry, puh. +358 400 969293, [email protected]
Toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Tiedotuskeskus,  puh. +358 500 417 300, [email protected]

Print Friendly, PDF & Email