Lähimaksulla joukkoliikenteeseen

Paikallisliikenneliiton jäsenviranomaiset ja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy tekevät yhteistyötä lähimaksun käyttöönottamiseksi kaupunkiseutujen joukkoliikenteessä. Lähimaksaminen helpottaa joukkoliikenteen käyttöä monille eri matkustajaryhmille, erityisesti satunnaisille käyttäjille ja
turisteille.

Lähimaksuprojektissa ollaan ensimmäisten osasten hankkimisen vaiheessa. Aluksi luodaan mahdollisuus kertalippujen ostamiseen maksukorttien lähimaksuominaisuudella liikennevälineissä. Sillä voi hoitua myöhemmin myös säännöllisen asiakkaan palvelut joukkoliikenteessä. Samalla rakennetaan alkua lippu- ja maksujärjestelmän tunnistepohjaisuudelle.

Järjestelmän yhteinen pohja mahdollistaa jatkossa myös monen toimijan välisten matkaketjujen myymisen.

Lähimaksulaitteet ja taustajärjestelmä määritellään ja hankitaan HSL:n ja LMJ:n yhteiskilpailutuksella.

Kokonaan tunnistepohjaiseen taustaan

Tampere on nykyisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöiän päässä, joten Tampere lienee Turun jälkeen seuraava kaupunkiseutu, jonne rakentunee kokonaan tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä.

Liikenteen järjestämistapamuutoksessa oleva Salo voi tosin vielä yllättää ja mennä kokonaan uusine tarpeineen ja ilman vanhoja rajoitteita ja arkkitehtuureja edelle. Moni muukin kaupunki on pian ottamassa käyttöön aluksi tunnistepohjaista kertalippua ja edelleen mahdollisesti vuorokausilippuja.

Muutoin tunnistepohjaisiin maksujärjestelmiin edetään askel askeleelta. Taustajärjestelmän ja ajoneuvojen välisen yhteyden varmistamiseksi autolaitevaatimukset uusiin hankintoihin on päivitetty niissä kaupungeissa, joissa autolaitteet ovat liikennöitsijän vastuulla. Jyväskylässä autovarustelu on jo eturintamassa valmis mobiilippujen tunnisteiden lukuun ja myöhempää tunnistepohjaisuutta varten.

Viranomaisille on tärkeää, että käytön data rekisteröityy, sen avulla joukkoliikennettä pystytään edelleen kehittämään paremmaksi.

Paikallisliikenneliitossa kokoontuu lippuyhteistyöfoorumi

Paikallisliikenneliiton hallituksessa 2016 todettiin, että joukkoliikenteen toimiala tarvitsee yhdessä hyvän toimintasuunnitelman aikatauluineen siitä, miten lippujärjestelmien yhteentoimivuutta toteutetaan viranomaisten määräysvallassa olevien järjestelmien kesken, markkinaehtoisten toimijoiden kanssa sekä paikallisessa matkustuksessa että kaukoliikenteen matkaketjuissa.

Käynnistimme elokuussa 2017 lippuyhteistyöfoorumin, ja sitä aiemmin oli ehditty kutsua koolle erikseen muutamia mobiililippuihin liittyviä yhteistyökokouksia. Työlle laadittiin toimintasuunnitelma. Siinä kerrattiin entisen yhteistyömuodon, matkakorttifoorumin tekemää työtä ja suunnattiin kohti uutta. Matkakorttifoorumillakin on aikanaan ollut tavoitteena valtakunnallisen yhteentoimivuuden kehittäminen.

Olemme työssä keskittyneet viranomaisten väliseen yhteistyöhön, koska valtakunnassa on monenlaista yhteensovittamisen ohjeistusta menossa. Yksittäisillä joukkoliikenteen viranomaisilla ei myöskään oikein ole valtuutusta ja välineitä kaiken yhteensovittamiseen, vaikka liikennepalvelulaki niin määrääkin liikennepalveluja hankittaessa tekemään.

Omalla lippuyhteistyöfoorumillamme on seuraavia tavoitteita

  • Kirkastaa yhteisiä tavoitteita matkustajien lippujen ostamisen, käyttämisen ja matkaketjujen helpottamiseksi
  • Aikatauluttaa tavoitteita
  • Käydä keskustelua käytännön toimenpiteistä
  • Tuottaa tietoa valintojen tekemiseen
  • Yhteistyökehityksen ja parannusten seuraaminen
  • Ymmärryksen lisääminen yleisestä ja kansainvälisestä kehityksestä
  • Ymmärryksen lisääminen lippuintegraatioihin liittyvistä asioista

Keskustelua, tietoisuuden lisäämistä ja tavoitteen asetantaa sekä seurantaa

Työn aloitusaiheessa 2017 keskustelimme siitä, mitä yhteistyötä matkakorteilla voisi tehdä ja mitä tunnistepohjaisuus mahdollistaa. Kävimme läpi mobiilippujen lisäämisen vaikutuksia ja ratkaistavia asioita, miten mobiilippujen ostoa helpotettaisiin matkaketjuilla ja mitä muita tunnistevälineitä matkakortin lisäksi voisi tulevaisuudessa olla. Lisäksi keskustelimme muista matkustusoikeuden todentamista helpottavista tekniikoista.

Ryhmän toimintasuunnitelmaa varten tutkittiin matkaketjupotentiaalia ja MaaS -vaikutusarviointia. Taustatietoja sekä nykytilaa tutkittiin viranomaisten nettisivuilta siitä näkökulmasta miten palvelun ostaminen näyttäytyy uudelle asiakkaalle, Lisäksi tutkittiin matkustuskysyntää, matkaketjutietoja ja kaukomatkojen kysyntää liikennetutkimuksista ja -tilastoista.

Yhteistyö on aloitusvaiheen jälkeen jatkunut käytännön yhteistyönä ja kehitysprojekteina. Yhteistyö on tiivistynyt myös siten, että ja HSL on nykyisin TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakas, joten liiton lippuyhteistyöfoorumi tällä hetkellä lähinnä seuraa tunnistepohjaisuuskehitystä ja vaihtaa kokemuksia viranomaisten kesken.

Joulukuun 2018 alun kokoontumisessa keskustelimme muun muassa EMV-maksuprojektin tavoitteista ja katselimme alustavia luonnoksia, mitä hankkeeseen sisältyy ja miten vaiheistettuna.

Ryhmälle on jaettu tietoa ITxPT standardista. Keskustelimme sen hyödyllisyydestä ja mahdollisesta käyttöönotosta. Standardin tarkoitus on yhdenmukaistaa muun muassa bussien valmiuksia laiteasennuksiin, ja helpottaa näin myös liikennöitsijän ja kalustovalmistajan työtä.

Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuskeskusteluja on käyty myös Paikallisliikenneliiton järjestämissä tilaisuuksissa. Tässä ollaan Paikallisliikennepäivillä 27.9.2018 Turussa. Jututtamassa Minna Soininen Paikallisliikenneliitosta ja keskustelemassa Petro Tamminen, VR Yhtymä Oy, Jyri Niemimuukko Oy Matkahuolto Ab, Jouni Mutanen, Taksiliiton Yrityspalvelu Oy, Topias Pihlava, Turun kaupunki, Risto Vaattovaara, HSL ja Jari Paasikivi TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy. 

Ketä foorumissa on mukana

Tällä hetkellä omassa yhteistyöryhmässämme ovat mukana Paikallisliikenneliitto, HSL, TVV Lippu- ja maksujärjestelmäosakeyhtiö, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Raportoimme edistysaskeleista myös Paikallisliikenneliiton muille jäsenille.

Risto Vaattovaara HSL:stä on ollut ryhmän puheenjohtaja ja Minna Soininen liitosta muistiinpanojen laatija ja toimintasuunnitelman luonnostelija.

Print Friendly, PDF & Email