Joukkoliikenteellä kohti kestävää tulevaisuutta

Kaiken muutospuheen ja markkinointiviestinnän keskellä on vaikea erottaa, millä asioilla on oikeasti vaikutusta. Kiidättääkö digitalisaatio meidät kestävään tulevaisuuteen vai uusin liikennepalvelu?

Tiedämme, että liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tarvitaan monia tekoja. Kulkutapamuutos ei tapahdu nopeasti tai itsestään. Määrällisesti huikea joukkoliikenteen käytön lisäys parina viimeisenä vuotena näkyy pieninä viisarin värähdyksinä kulkutavan muutosmittareissa kaupunkiseuduilla.

On kuitenkin käänteentekevää mitä teemme nyt, sillä kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän suunnittelussa nyt tehtävät päätökset vaikuttavat vielä vuosikymmenten päästä.

Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteinen suunnittelu on merkittävin kestävien kulkumuotojen käyttöön vaikuttava keino.

Joukkoliikenne tuottaa tilatehokasta liikkumista ja sujuvaa liikennejärjestelmää kaupunkiseuduille.

Äänestä kyllä, kun kyseessä on joukkoliikenteen kapasiteettia ja kilpailukykyä parantava toimi, nopeutus, täsmällisyyden tae, sujuvoitus tai entistä luotettavampi liikennöinti.

Helsingin seudulla tarvitaan vahvat panostukset

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelussa tähtäimessä ovat nykyisten ja uusien asukkaiden hyvinvointi, kohtuuhintainen asuminen sekä seudun elinvoimaisuus ja kilpailukyky. MAL 2019 luonnos on lausuntokierroksella.

Luonnoksen toimenpiteillä liikenteen CO2- päästövähennystavoite (50%) on mahdollista saavuttaa vuonna 2030, mutta se edellyttää, että kaikki suunnittelut toimet toteutuvat riittävällä voimakkuudella.

Seudun kasvu ohjataan nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille. Tavoitteena on, että kestävien kulkutapojen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) osuus seudun kulkutapajakaumasta on vähintään 70%.

Raideliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen tarvitaan vahvat panostukset; Joukkoliikenteen investointeja 1,8 Mrd€, pyöräliikenteen investointeja 0,3 Mrd€ tieliikenne 0,3 Mrd €

Luonnoksen yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on tavoitteita parempi eli hyödyt ylittävät kustannukset. Varsinkin uudet pikaraitotiet tuovat isoja käyttäjähyötyjä.

Tutustu MAL2019 luonnoksen keskeisiin tuloksiin ja vaikutusarviointeihin.

Havainnollinen kuva toimien päästövähennysvaikutuksista yhteenvedon sivulta 16.

HSL:n MAL sivut

MAL-sopimukset ovat tärkeä yhteistyömuoto

Valtion osallistuminen kasvavien kaupunkiseutujen joukkoliikenneinvestointien toteutukseen on tärkeää, kun luodaan edellytyksiä joukkoliikenteeseen tukeutuvalle maankäytölle ja kaupunkiseutujen joukkoliikennejärjestelmän kapasiteetin kehittämiseen.

Pääkaupunkiseudun uudet raitiotiet parantavat erityisesti poikittaisyhteyksiä, muissa isoissa kaupungeissamme on nyt rakentamisvaiheessa tai suunnitteilla raideyhteydet keskeisille maankäytön ja joukkoliikennekysynnän käytäville.

Turku tekee runkoliikennepäätöksiä vuoden 2019 alussa, Tampereella on rakenteilla ratikka.

Oulu on raideasioissa etenemässä esiselvityksistä kohti yleissuunnittelua.

Suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti

Miten Jyväskylän alueella ollaan tulevaisuudessa fiksusti liikkeellä ja millaisin ratkaisuin palvellaan joukoittain kulkevien ihmisten liikkumistarpeita? Suuntaa haetaan päättäjien, joukkoliikennealan toimijoiden sekä kuntalaisten kanssa. Kehittämissuunnitelma valmistuu ensi keväänä.

Tampereen ratikan liikennöinti alkaa 2021. Linjasto2021-projektissa sovitetaan raitio- ja bussiliikenne sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. Asukkaat ovat osallistuneet aktiivisesti linjastoluonnoksien tutkimiseen ja antoivat yli 3000 palautetta. Suunnittelu- ja keskustelutilaisuudet Tampereella jatkuvat ja linjastosta päätetään ensi vuonna.

 

Runkoliikenteitä ja rahoitusta

Lahden valmisteilla oleva runkolinjastosuunnitelma tähtää siihen, että tärkeimmät asuin- ja työpaikka-alueet yhdistetään keskustaan suorilla reiteillä.

Linjan varteen voi olla pidempi kävelymatka, mutta runkolinjan pysäkiltä kulkee busseja useammin. Runkoreiteille haetaan nopeutta, houkuttelevuutta ja kustannustehokkuutta. Lopputulemana lisää tyytyväisiä matkustajia!

Uudet linjat otetaan käyttöön vaiheittain nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä vuosien 2019–2020 aikana.

Kaiken muun hyvän ja suunnitelmallisen kehittämisvireen lisäksi Kuopiossa joukkoliikennemäärärahoja vuodelle 2019 lisätään lähes 30 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Mahtava malli muillekin!

Toivomme ensi vuodelle myös lisää välineitä ja väyliä pyöräilyyn

Paras, älykkäimmästä päästä oleva kulkumuotojen paketti – päästö- ja terveysvaikutuksiltaan erinomainen – on kävely, pyöräily ja joukkoliikenne yhdessä. Kaupunkipyörät sopivat erinomaisesti joukkoliikennematkan jatkeeksi.

Helsinki oli ensimmänen kaupunkipyöräkaupunki. Sen jälkeen kaupunkipyöriä on saatu Turkuun ja Espooseen tänä vuonna. Seuraavaksi ainakin 2019 Kuopioon ja Ouluun.

Kuopioon tulee keväällä asematon, sähköavusteinen kaupunkipyöräjärjestelmä.

Turun nastarenkain varustettujen Föllärien ensimmäinen talvikausi on alkanut!

Föllärit Turussa (kuva Föli, kuvaaja Pasi Leino)

Print Friendly, PDF & Email