Kaupunkijoukkoliikenteen kalusto kehittyy puhtaammaksi

HSL:n liikenteessä, Turussa ja Tampereella on ollut sähköbussien kokeilua jo muutamia vuosia yksittäisillä linjoilla.

Nyt on ratkaistuna ensimmäinen kilpailutettu sähköbusseja sisältänyt liikennepalveluhankinta. Sen myötä HSL:n Leppävaaran liikenteeseen on tulossa 25 sähköbussia. Lisäksi Kerava-Tuusulan alueen liikenteeseen tulee 10 sähköbussia. Vuosaaren liikenteeseen tulee kaksi sähköbussia kesällä 2019 liikennöitsijän aloitteesta.

Joukkoliikenteen päästöttömyyteen tähdätään useilla eri keinoilla. Tavoitteena on, että vuonna 2025 HSL:n tilaaman bussiliikenteen kalustosta lähes 30 prosenttia on sähköbusseja. Vuoden 2019 alusta alkaen sähköbusseissa, raitiovaunuissa, junissa sekä metroissa käytetyn sähkön pitää olla kestävästi tuotettua sähköä, esimerkiksi pohjoismaissa tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä. Lisäksi HSL on vuodelle 2019 varannut 2 miljoonan euron suuruisen määrärahan ympäristöbonusmalliin. HSL on jakanut liikennöitsijöille ympäristöbonuksia vuodesta 2012 alkaen. HSL:n sopimusliikennettä ajaa yhteensä noin 1500 bussia.

Käyttövoimasuunnitelmia paikallisen päätöksenteon tueksi

Kuopio on tehnyt käyttövoimasuunnitelman, Oulu julkaisee omansa vuodenvaihteen jälkeen ja Jyväskylässä sellainen on valmistumassa. Kuopio on lokakuussa päättänyt, että liikennettä seuraavan kerran kilpailutettaessa vuonna 2021 tai 2022 edellytetään sähköbusseja. Tällöin kyseessä tulee olemaan kuuden auton kohde.

Oulu päätii viime keväänä, että seuraavissa hankinnoissa vaaditaan euro6 kalustoa. Sen jälkeen siirrytään käyttövoimaselvityksen esittämiin ratkaisuihin.

Jyväskylä on ottanut uutena käyttövoimana biokaasun käynnissä olevaan hankintaan, jossa arkiajossa neljä autoa. Kohde alkaa yhdellä autolla kesäliikenteenä ja uudet autot pitää olla talvikauden alkaessa käytössä. Liikennöinnin aloitukseen ja vara-autoksi käy euro6 linja-auto.

Joukkoliikenneinsinööri Ari Tuovinen arvioi, että vuoden 2028 loppuun mennessä Jyväskylän kaluston voidaan sanoa olevan kokonaan ympäristöystävällinen ja täyttävän puhtaitten ajoneuvojen vaatimukset. Tämä edellyttää kovia kalustotavoitteita kaikkiin tuleviin kilpailutuksiin.

Käyttövoimavaihtoehdot näkyvät muidenkin hankinnoissa. Esimerkiksi Joensuussa dieselille vaihtoehtoisista käyttövoimista tai euro6:sta oli saatavilla laatupisteitä. Muutenkin harpattiin iso askel ensi kierrosten euro2-vaatimuksesta euro5:een.

Millä suomalainen joukkoliikennekalusto nyt kulkee?

Joukkoliikenteen tekemisessä tärkeää on asiakkaalle tarjotun palvelun laatu. Osa julkisten liikennehankintojen laadun suunnittelua on ollut miettiä, mitä kalustoa markkinoilla on jo olemassa, ja miten sitä kustannustehokkaasti voidaan hyödyntää.

Ilmastotavoitteet kirittävät meitä uusimaan kalustoa ja käyttövoimia nopeaan tahtiin ja olemaan edelläkävijöitä puhtaisiin ajoneuvoihin siirtymisessä. Paikallisliikenneliiton jäsenyhteisön sopimusliikenteissä on arviolta noin 20 % koko Suomen bussikalustomäärästä.

Linja-autokaluston uusiutumisen nopeuteen vaikuttaa nykyisten liikennöintisopimusten pituudet, mitkä kaupunkiseuduilla tyypillisesti ovat 5-10 vuotta, eri käyttövoimien saatavuus ja uuden käyttövoiman saatavuuden varmistamiseksi välttämättömät järjestelyt ja taustaselvitykset. Sähköbusseja varten latausjärjestelyt tulee olla mietittynä ja toteutettuna.

Julkisiin hankintoihin kohdistuvat puhtaan kaluston vaatimukset voivat olla kustannusvaikutuksiltaan aika raskaita markkinatilanteeseen nähden, varsinkin pienille toimijoille, pienempiin yksittäisiin sopimuskohteisiin ja maaseutukuntien liikennetarpeisiin. Nykyinen markkinan lähtötilanne voi olla euro2 ja euro3.

Kaupunkijoukkoliikenteessä on euro6 bussia pidetty jo todella hyvänä ratkaisuna. Etenkin sähköbussien markkinoilla tilauskirjat täyttynevät isojen eurooppalaisten kaupunkien tarpeisiin tehtävistä kalustohankinnoista.

Vuonna 2017 Suomessa oli 12 623 bussia käytössä, joista
– 99,1 % diesel,
– 22 sähköbussia ja
– 31 kaasukäyttöisiä.
Trafin tilastot linja-autojen käyttövoimista

Bussit vastaavat 1,2 % ajoneuvokilometreistä tiellä ja 1,5-8,6 % eri tieliikenteen päästölajeista.
Trafin tilastot linja-autojen päästöistä

Tavoitteita paikallisista ja kansallisista ilmastotavoitteista sekä EU:sta

Euroopan unionissa on laadinnassa direktiivin uudistus puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Se sisältää vaatimuksia julkisten hankintojen ajoneuvojen päästöille.

Kun julkinen toimija hankkii, liisaa tai vuokraa ovat puhtaiden ajoneuvojen tavoiteosuuden busseilla Suomelle 2025 on 46 % ja 69 % vuoteen 2030.

 

Kalustoluokkakatsaus vuosi sitten (11/2017)

 

Print Friendly, PDF & Email