Heikki Liimatainen on vuoden 2019 joukkoliikennehenkilö

@liikenneproffa Heikki Liimatainen on vuoden 2019 joukkoliikennehenkilö

Heikki Liimatainen on tieteentekijänä päässyt osallistumaan kotimaiseen ilmastoon ja liikenteen murrokseen liittyvään julkiseen keskusteluun sekä valtiontason selvitystöihin liikennealan ilmastotoimista. Hän on julkisissa kannanotoissaan tuonut esille liikennealan ja liikennemarkkinan perusasioita ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla. Lisäksi Heikki Liimatainen osallistuu julkiseen keskusteluun muistuttamalla siitä, että tähän mennessä ollaan ottamassa askeleita oikeaan suuntaan, mutta tahti ja tarmo ei ole vielä riittäviä. Lisäksi hän muistuttaa, että kansakin on valmis voimakkaampaan päästöjä vähentävään ohjaukseen.

Erityisesti iloitsemme joukkoliikenteeseen liittyvistä viesteistä, joita viime aikoina muun muassa nämä:

  • Yhdyskuntarakenne, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen tuovat yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia hyötyjä.
  • Liimatainen haastaa päättäjiä pohtimaan miten kaupunkeja pitäisi kehittää, että joukkoliikennettä saataisiin nopeutettua suhteessa henkilöautoiluun.
  • Kaikki liikenteen päästövähennystoimet tarvitaan täysimääräisinä.
  • Joukkoliikenteen rahoitus on kaksinkertaistettava, muutettava kaistoja joukkoliikennekaistoiksi, käytettävä investointirahat raideverkkoon ja kehitettävä liityntäpysäköintiä.

Päättäjät ovat suurien kansainvälisten ja kotimaisten haasteiden edessä. Heidän pitäisi pystyä tekemään kauaskantoisia ja viisaita tutkimustietoon pohjautuvia päätöksiä. Osa haasteista liittyy monin tavoin kansainvälisiin globaaleihin asioihin, isoon kuvaan, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen liittyviin liikennealaan toimiin.

Tarvitsemme liikennealan ja liikennemarkkinan perustiedon ja uuden tutkimustiedon osaamista ja keskusteluun osallistuvia tieteenalan edustajia. Haluamme valinnalla kannustaa Heikki Liimataista olemaan jatkossakin mukana julkisessa keskustelussa ja kiitämme häntä joukkoliikennenostoista.

Paikallisliikenneliitto haluaa vuoden joukkoliikennehenkilövalinnalla nostaa alan arvostusta ja kannustaa joukkoliikenteen ammattilaisia työssään. Vuoden joukkoliikennehenkilövalinta julkaistiin Paikallisliikennepäivillä Vantaalla 26.-27.9.2019, jonne kokoontui noin 340 liikennealan ammattilaista ja päättäjää. Paikallisliikenneliitto on joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavien kaupunkien ja kaupunkiseutujen viranomaisten joukkoliikenteen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Paikallisliikenneliiton jäsenyhteisöjen järjestämässä joukkoliikenteessä tehdään noin 80 % Suomen maajoukkoliikenteen matkoista. Yhteistyöjäseninä on kahdeksan ELY-keskusta, TVV LMJ Oy ja HKL.

Kuvassa Suvi Rihtniemi, Paikallisliikenneliiton hallituksen puheenjohtaja, Heikki Liimatainen, tutkimusryhmän johtaja, tenure track -professori Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen yliopisto ja Minna Soininen, Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja.

Print Friendly, PDF & Email