Lahden Paikallisliikennepäivien sisänäyttely 14.-15.9.2023 / Exhibition

Tule näytteilleasettajaksi Lahden Paikallisliikennepäiville 14.-15.9.2023!

Paikallisliikennepäivät on joukkoliikennealan ammattilaisten tapahtuma joka kokoaa yhteen n. 250 joukkoliikenteen asiantuntijaa kuulemaan toimialaan liittyviä esityksiä, verkostoitumaan ja tutustumaan näytteilleasettajien palveluihin ja tuotteisiin.

Paikallisliikennepäivät järjestetään 14.-15.9.2023 Lahdessa, Sibeliustalolla. Palveluntarjoajille ja tuotteiden esittelijöille on näyttelytila Sibeliustalon pääaulassa seminaarisalien välissä.

Tilaisuuden asiaohjelma julkaistaan myöhemmin, mutta näyttelypaikat ovat varattavissa 09.5.2023 alkaen. Myynnissä on 11 kappaletta 4 m2 näyttelytiloja ja 4 kappaletta 6 m2 näyttelytiloja. Näyttelypaikka sisältää 2 esittelijää.

Julkaisemme näytteilleasettajista esittelyt nettisivuillamme (500 sanaa), yrityslogon ja linkin nettisivuillenne.

Tästä näyttelyn pohjakarttaan

Tästä ilmoittautumissivulle

Näyttelyhinnat

390 € /m2 + ALV 24 % Paikallisliikenneliiton jäsenet ja kannatusjäsenet
445 € /m2 + ALV 24 % Ei-jäsenet

Tarkemmat näyttelypaketin sisältötiedot ja myyntiehdot alempana.

Become an exhibitor at Public Transport Days September 14-15, 2023 at Lahti city’s Sibeliushall!

The Public Transport Days is an event for public transport professionals that brings together about 250 public transport experts to listen to presentations related to the industry, network and get to know the services and products of the exhibitors.

Public Transport Days will be held on September 14-15, 2023 in Lahti, Sibelius Hall. For service providers and product presenters, there is an exhibition space in the main lobby of Sibelius Hall right between the seminar halls.

The programme for the audience will be published later, but the exhibition stands are ready for selling starting 09.5.2023. We have 11 stands of the size 4 m2 and 4 stands of the size 6 m2. Two people are included in the price of an exhibition stand.

We will publish a list of exhibitors at our website and an insertion (500 words) of the company profile or description of products and services.

From this to the floor map of the exhibition.

Click here to fill out the entry form and to reserve an exhibition stand

Exhibition prices

390 € / m2 + VAT 24% Members and supporters of the Public Transport Association
445 € / m2 + VAT 24% Non-members

More detailed information and terms of selling below.

Kuva: Sibeliustalon pohjakartta. Näyttely Metsähallissa (2) ja asiaohjelma Puusepänsalissa (4) ja Kuusessa (e). Tilaisuuden lounas- ja kahvitarjoilut Metsähallissa. Picture: Exhibition, lunch and coffeebreaks in Metsähalli (2), presentations in Puusepäsali (4) and Kuusi (3).

Näyttelytilan varustelut

Osastopaketti 6m2 (3x2m)

Pakettiin kuuluu:
– Taustaseinäke 1440 x 2480 mm, tulostusvalmiista aineistosta
– Tiski A5
– Esiteteline
– 2 kpl baarituoleja
– Sininen matto. Maton värin vaihto 20,00 €.
– 2 kpl varsivaloja
– Sähkösyöttö 4amp

Paikallisliikennepäivät_osastopaketti 3×2 m

Osastopaketti 4m2 (2x2m)

Pakettiin kuuluu:
– Taustaseinäke 1440 x 2480 mm, tulostusvalmiista aineistosta
– Tiski A5
– Esiteteline
– 2 kpl baarituoleja
– Sininen matto. Maton värin vaihto 20,00 €.
– 2 kpl varsivaloja
– Sähkösyöttö 4amp

Paikallisliikennepäivät_osastopaketti 2×2 m

Aineisto-ohje taustaseinäkkeelle 

Aineiston koko: 1440 x 2480 mm.
Toimita aineisto PDF tiedostona 1:1 koossa, ilman kulmamerkkejä ja ylimenoja.
Konvertoi kaikki fontit linjoiksi.
Oletusväriprofiilina CMYK (Coated FOGRA39)
Toimita aineisto sähköpostilla: [email protected]
Suuret tiedostot: https://ws-expogroup.wetransfer.com/

Aineisto tulee toimittaa viimeistään 16.8.2023!

Sisänäyttelyn vuokraan sisältyy rakenteiden vuokra, pystytys ja purkaminen, sekä kaksi esittelijää ja heidän tarjoilut. Näyttelytilan somistusaikaa 13.9.2023 kello 15-17 tai tapahtumapäivän 14.9.2023 aamulla alkaen kello 7:00. Näyttelyrakenteet puretaan 15.9.2023 14-17.

The stand package includes

Stand 3 x 2 m
Package includes:
– Backwall 1440 x 2480 mm, printready material
– Desk A1
– Display shelf
– 2 pcs. bar chair
– Blue carpet. Carpet colour change 20,00 €.
– 2 pcs. ledspot with arm
– Power feed 4amp

Local Public Transport Days_Stand 3×2 m

Stand 2 x 2 m
Package includes:
– Backwall 1440 x 2480 mm, printready material
– Desk A5
– Display shelf
– 2 pcs. bar chair
– Blue carpet. Carpet colour change 20,00 €.
– 2 pcs. ledspot with arm
– Power feed 4 amp

Local Public Transport Days_Stand 2×2 m

Material instruction for backwall 
Materia size: 1440 x 2480 mm.
Send material as PDF file, size 1:1, whitout bleeds and cropmarks
Convert all fonts to lines.
Use CMYK profile (Coated FOGRA39)
Send material: [email protected]
Large files: https://ws-expogroup.wetransfer.com/

The material should be sent before 16.8.2023

The price includes rent, construction and dismantling of the stand structures and furniture and two presenters and their catering.

You can bring and set up your stand accessories on 13th of September 15-17 o’clock or in the morning of 14th of September starting at 7 o’lock.

The dismantling of the structures and furniture will be done 15th of September 14-17 o’clock.

Yhteystiedot lisätietoja varten

Näyttelytilan myynnistä vastaa Suomen Paikallisliikenneliiton Palvelu Oy. Ota yhteyttä Hannu Harmaalaan, p. +358 50 3521105, [email protected]. Ota yhteyttä myös muissa mahdollisissa tilaisuuden sponsorointimahdollisuuksissa.

Sisänäyttelyn yhteyshenkilö näytteilleasettajia varten rakenneasioissa jne. on WS-Expogroup Oy:n Andreas Franzén, p. +358 41 537 0102, [email protected]

Suomen Paikallisliikenneliitto ry Opastinsilta 6 A, 5. krs 00520 Helsinki

Minna Soininen +358 50 434 4514 ja Hannu Harmaala +358 50 3521105

Contact information for more details

Finnish Public Transport Association is responsible for selling the exhibition space. Contact Hannu Harmaala, tel. +358 50 3521105, [email protected]. Contact us for other possible event sponsorship opportunities as well.

The contact person for the indoor exhibition for exhibitors in structural matters, etc. is Andreas Franzén of WS-Expogroup Oy, tel. +358 41 537 0102, [email protected]

Finnish Public Transport Association Opastinsilta 6 A, 5th floor 00520 Helsinki

Minna Soininen +358 50 434 4514 and Hannu Harmaala +358 50 3521105

 

Print Friendly, PDF & Email